HAKKIMIZDA – Berlin Karşı Çıkıyor

„Berlin steht auf“ („Berlin Karşı Çıkıyor“) yeni bir hareket değil, çoktandır var olan bir oluşumdur: Almanya’nın birçok yerinde faaliyet gösterenler gibi biz de Corona kısıtlamalarına karşı çıkıyor ve temel haklarımızın anayasamızda esasa bağlandığı şekilde iade edilmesini talep ediyoruz.

Ağırlıklı olarak şu amaç ve faaliyetleri yürütüyoruz:

  • İçinde bulunduğumuz mevcut siyasi duruma yönelik tarafsız bir bakış açısı ve tarafsız tartışmalardan yanayız. Bu hedefle kamuoyunda barışçıl cözümler üretmeye çalışıyoruz.
  • Doğru soruları sormaktan kaçınmayan farklı birey ve faaliyet toplulukları arasında köprü kurmak, sizleri size uygun inisiyatiflere yönlendiren bir yol haritası olmak istiyoruz.
  • Berlin’deki bireyleri mevcut topluluklardan bağımsız olarak da kendi yerel bölgelerinde faal olmalarına teşvik ediyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar Berlin’de hem birçok gösteri düzenledik hem de farklı eylemleri destekledik.

Bizim için odak noktası bireysel fikir ve bireysel etkinlikleriyle insandır. Bu sebepten belirli şahısların ön plana çıkması taraftarı değiliz. Çıktığımız yolda bizimle birlikte yürümek isteyen herkes eşittir ve din, dil, ırk, cinsiyet, toplumsal konum ve siyasi görüşe bakmaksızın anayasamıza değer veren her şahıs harketemize davetlidir.

Aynı şekilde demokrasimizi, anayasamızı ve develetimizi yok etmeye çalışan ya da bunların meşrutiyetini sorgulayan aşırı görüşlerden kendimizi soyutluyoruz. Hedefimiz, Şubat 2020’deki hukuksal konuma geri dönmek, ondan uzaklaşmak değil.

„Berlin Karşı Çıkıyor“, kardeş hareketlenme olan „Menschen stehen auf“ („Karşı Çıkıyoruz“) ile yakın çalışmaktadır.

(Çeviri: K. – Teşekkür ederimiz!)